Činnost za rok 2004

 

V roce 2004 bylo přijato 5 nových členů, z toho 3 dívky.

Naše zásahová jednotka vyjela ke třem požárům. 3.4.2004 11 hodin 10 minut hořel kontejner u hřbitova, 11.9.2004 v 16 hodin 45 minut travina - kopce levá strana. 5.12.2004 v 16 hodin 45 minut hořelo v domě pana Strnky č. 40.

V letních měsících byla provedena prověrka vrchním inspektorem požární ochrany Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Prověrka byla zaměřena na připravenost a vybavenost jednotky. S menšími nedostatky je schopna do 5 minut vyjet k požáru.

Členové prováděli nátěry svodidel a zábradlí na mostech, podíleli se na vyčištění koryta řeky Olšavy přes naši obec a celkem odpracovali 257 hodin. Odměnou za tuto činnost byl příspěvek od obce na zakoupení deseti nových uniforem.

V měsíci listopadu byly provedeny preventivní prohlídky topidel a komínů v domácnostech.

Chtěli bychom poděkovat všem členům, kteří pomáhali u požárů a podíleli se na činnosti SDH v roce 2004.