Činnost za rok 2005

 

  Dne 15. 1. 2005 byla za přítomnosti mnoha významných hostů oficiálně otevřena nová budova polyfunkčního domu v naší obci. Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, společně se starostou obce a několika poslanci Poslanecké sněmovny České Republiky oficiálně otevřeli budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Akce se těšila mimořádnému zájmu občanů obce, pro které byl v den otevřených dveří připraven kulturní program a možnost prohlídky všech prostor nově otevřeného polyfunkčního domu, obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Hasičská zbrojnice a plastika svatého Floriána byly vysvěceny místním důstojným otcem. Slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice se za Hasičský Záchranný Sbor Zlínského kraje účastnil jeho ředitel plk. Ing. Mojmír Jurka a ředitel Územního odboru Uherské Hradiště mjr. Miroslav Antonín.

V únoru jsme pořádali Fašanky a Fašankovou zábavu s tradičním pochováváním basy, která se velmi vydařila.

4. dubna v 16 hodin 30 minut vyjela zásahová jednotka k požáru na Stráně. 29 dubna naši členové nazdobili a za pomoci jeřábu ze Štítné postavili Máj.

V neděli 1. května jsme se zúčastnili pokládání věnce k pomníku při vzpomínce uplynutí 60-ti let od osvobození naší vesnice od války. 7.května náš sbor uspořádal Hodovou zábavu se skupinou Záhorovjané. Návštěvnost byla velmi malá, opět se ukázalo, že naši spoluobčané se nechtějí vůbec bavit, ani na klasické hodové zábavě, což je velmi smutné.

Ve dnech 20. a 21. května jsme se zúčastnili oslav 40. výročí otevření místní Mateřské školy. Dětem bylo přistaveno zásahové vozidlo, které si mohly prohlédnout.

29. května jsme vyjeli na okrskovou soutěž do Krhova. Naše účast byla hojná. Za vedení Karla Bartoše jsme poskládali 3 týmy. Družstvo mužů se umístilo nečekaně na sedmém místě, což jsme ani v nejmenším neočekávali, a tak po dlouhých letech neskončili na posledním místě. Družstvo žen se umístilo na druhém místě a starší žáci obsadili první místo. Děkujeme všem, kteří se této soutěže zúčastnili a reprezentovali tak náš hasičský sbor. Hlavní dík patří Karlovi Bartošovi za důkladnou přípravu družstev na tuto soutěž.

Tentýž den navečer po soutěži naši členové pokáceli máj.

Ve dnech 24. – 26. června probíhaly oslavy ke 120. výročí založení hasičského sboru. Oslavy proběhly ve spolupráci o Obecním úřadem.

Byl proveden nácvik na dálkovou dopravu vody za účasti všech požárních jednotek našeho okrsku. Veřejnosti byla předvedena nejmodernější hasičská technika Záchranného sboru Uherské Hradiště. Zároveň proběhla ukázka poskytnutí první pomoci záchrannou službou. Bratři z Rudic nám předvedli ukázku starého hašení pomocí ruční stříkačky tažené koňmi. Bratři z Komně předvedli cvičení se žebři a bratři z Bojkovic přispěli ukázkou starého hasičského Mercedesu. Při těchto oslavách proběhla slavnostní schůze, kde bylo předáno ocenění našim členům za dlouhodobou a příkladnou práci. Na závěr oslav byl v místním kostele vysvěcen obecní prapor a znak za účasti našich členů. Oslavy se díky krásnému počasí a hojnému zájmu našich spoluobčanů vydařily. Tímto patří velký dík všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celých oslav.

Po patnácti letech jsme obnovili kroužek „Mladý hasič“. Kroužku se zúčastňují děti od první do páté třídy. Zájem je neočekávaně veliký. Tímto bychom chtěli poděkovat za obětavou práci panu Karlovi Bartošovi.

Na podzim naši členové opět čistili koryto řeky Olšavy.