Činnost za rok 2008

13. ledna 2008 proběhla v zasedací místnosti OÚ výroční valná hromada.

Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce starosty SDH pan Ladislav Husták a na této schůzi byl zvolen jeho nástupce, pan Karel Bartoš. Dále byla zvolena členka výboru a kronikářka Jitka Pacoltová. Byla předána tato ocenění:

    SDH Pitín udělil:

    PAMĚTNÍ LIST a PODĚKOVÁNÍ ZA OBĚTAVOU PRÁCI VE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ panu Ladislavu Hustákovi

     

    SDH Pitín udělil:

ČESTNÉ UZNÁNÍ za aktivní práci:

Michalu Hasoňovi

Barboře Kovářové

Daně Pacoltové

Jitce Pacoltové

Josefu Zachovi mladšímu


 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ v Uherském Hradišti udělilo:

ČESTNÉ UZNÁNÍ za příkladnou práci pro dobrovolnou PO:

Michalu Hasoňovi

Barboře Kovářové

Daně Pacoltové

Jitce Pacoltové

Josefu Zachovi mladšímu


 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Uherské Hradiště udělilo:

Medaili „Za věrnost – 10 let“:

Rostislavu Bajerovi

Petru Hustákovi

Radomíru Kovářovi

Bohumilu Maňasovi


 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Uherské Hradiště udělilo:

Medaili „Za věrnost – 20 let“:

Karlu Bartošovi

Jasefu Bařinovi

Václavu Gorčíkovi

Stanislavu Jančaříkovi

Miroslavu Krahulovi

Josefu Opáleníkovi

Vladimíru Pacoltovi

Stanislavu Savarovi

Zdeňku Slámečkovi ml.

Zdeňku Spáčilovi

Karlu Svitákovi

Petru Tomanovi st.

Josefu Zachovi st.


 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Uherské Hradiště udělilo:

Medaili „Za věrnost – 30 let“:

Milanu Bulejkovi

Stanislavu Habáníkovi

Ladislavu Hustákovi

Dušanu Krahulovi

Antonínu Krahulovi

Jaroslavu Salvetovi

Zdeňku Slámečkovi st.

Josefu Šašinkovi


 

2. února jsme uspořádali Fašanky. Dopoledne prošel přes obec průvod asi 45 masek. Večer proběhla fašanková zábava a tradičním pochováváním basy. Hrála dechová hudba ze Strání. Tato zábava se velmi vydařila, zájem občanů byl nad míru našeho očekávání.

12. dubna proběhla brigáda v obci, kdy naši členové odstřihávali již nepoužívané rozhlasové zařízení a uklízeli tel. sloupy.

V dubnu bylo zakoupeno 4 páry zásahové obuvi.

1. května jsme za pomocí jeřábu z Bojkovic postavili máj.

V sobotu 10. května jsme místo klasické hodové zábavy v KD uspořádali „Hodové posezení u hasičárny“, které začínalo už v odpoledních hodinách. K poslechu a tanci hrála dechová hudba Hradčovjanka. Grilovala se uzená kolena a klobásky, podávalo se pečené maso se zelím. Počasí se vydařilo, návštěva spoluobčanů a občanů z okolních obcí byla velmi velká, tudíž kapela hrála až do 1. hodiny v noci. S organizací a průběhem celé akce jsme jako pořadatelé velmi spokojeni a z ohlasů spoluobčanů myslíme, že spokojenost byla i z jejich strany.

V pátek 30. května navečer jsme pokáceli máj. Vystoupil zde Světlovan z Bojkovic. Grilovali jsme klobásky a čepovali pivo. Všechno občerstvení bylo zdarma.

V sobotu 31. května se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v Krhově. Jarní počasí nám moc nepřálo, tudíž na pravidelné tréninky chodily jen děti. Ženy trénovaly poprvé v den soutěže a muži vůbec. Starší žáci soutěžili ve štafetě a požárním útoku. Umístili se na 5.místě. Družstvo žen nastoupilo v novém složení. Skončilo na 2.místě. První se umístily ženy z Hostětína. Mužům se první útok nepovedl, druhý však již dokončili. Umístili se na 6. místě. Muži nad 35 let skončili na 2 místě. Tento rok se našim týmům moc nedařilo. Příště se budeme snažit nepodcenit přípravu a vše snad dopadne lépe.

26. července prováděli naši členové v obci sběr železného šrotu.

2. srpna jsme uspořádali „Posezení u hasičárny“ s dechovou hudbou Straňané. Ze začátku akce nám počasí moc nepřálo, přehnalo se několik dešťových přeháněk, ale nakonec se vyjasnilo a stoly se začaly naplňovat. Návštěvnost byla hojná. Podávaly se grilované klobásy, jehně, uzená a vařená kolena, guláš, ovarová polévka. Novinkou byly míchané nápoje. Akce se zdařila.

9. srpna se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení ve Bzové, kde sbor slavil 120. let od založení. Při návratu domů se členové zastavili na akci „Hodové posezení u hasičárny“ v Bojkovicích, kde místní hasiči pořádali hodovou zábavu.

17. srpna se naši členové zúčastnili mše svaté v Hostětíně. Místní hasiči zde pořádali hody a hodovou zábavu.

V srpnu dále probíhalo tradiční sečení koryta řeky Olšavy přes naši obec.

13. září jsme pro hasičské děti uspořádali na Orelské chatě Dětský den k ukončení prázdnin. Hrály se různé hry, soutěže a nechyběl ani fotbal. K jídlu a pití měly děti připraveny špekáčky, grilovanou kýtu, buchty, bábovky, čaj, limonády a různé dobroty. Pro dospělé bylo pivo, víno a burčák. Akce se vydařila a protáhla se do večrních hodin.

 

16. října nás navždy opustil dlouholetý člen, pan Vladimír Jál. Na poslední cestě jsme ho doprovodili 22. října na místním hřbitově. Čest jeho památce.

6. prosince se v obci uskutečnil jarmark s rozsvícením vánočního stromku, který pořádala obec Pitín se ZS Pitín, hasiči, fotbalisty a základní školou. Hasiči udělali zabíječku a prodávali pivo. Vystoupil zde soubor Světlovan, žáci základní školy.

27. prosince se v hasičské zbrojnici uskutečnilo vánoční posezení s rodinnými příslušníky.

Ke konci roku členové zaledovali ve sportovním areálu plochu k bruslení.

Chtěli bychom poděkovat obecnímu úřadu za spolupráci v letošním roce a dále všem sponzorům, kteří nám v roce 2008 pomohli.