Činnost za rok 2011

Do roku 2011 vstoupil náš sbor sportovně. 1.ledna se uskutečnil turnaj v nohejbale mezi SDH Pitín, SDH Bojkovice a SDH Hostětín v nafukovací hale v Pitíně.

V neděli 16. ledna proběhla v hasičské zbrojnici Valná hromada.

Byla předána tato ocenění:

SDH Pitín udělil Čestné uznání za aktivní práci ve sboru:

- Kateřině Breznické, Gabriele Gorčíkové, Zuzaně Kořenkové a Luďku Savarovi

OSH Uherské Hradiště udělilo Čestné uznání za obětavou práci ve SH ČMS:

- Romanu Breznickému, Stanislavu Habáníkovi, Radomíru Kovářovi, Radomíru Krahulovi, Jiřímu Machálkovi, Karlu Svitákovi, Petru Tomanovi st. a Josefu Zachovi st.

SDH Pitín udělil Plaketu sv. Floriána jako Poděkování za svědomitou práci ve sboru dobrovolných hasičů

-  Zdeňku Slámečkovi st.

V sobotu 2. dubna jsme prováděli sběr železa v obci a zároveň proběhla brigáda ve staré hasičárně. 24. dubna proběhl ve sportovním areálu nohejbalový turnaj mezi naším sborem a SDH Hostětín.

28. května jsme uspořádali ve sportovním areálu NIVA Okrskovou soutěž  v požárním sportu. Na jaře jsme zakoupili dvě nové sportovní savice, se kterými jsme na této soutěži, i za nepříznivého počasí,  dosáhli opravdu výborných výsledků. Mladší i starší žáci obsadili 1. místo, ženy taktéž 1. místo a muži 4. místo. 1. místo v kategorii muži obsadilo družstvo z Bojkovic, taktéž družstvo mužů nad 35 let. Celkem se soutěže zúčastnilo 14 soutěžních družstev. Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům gratulace!

29. června jsme vypomáhali ZŠ Pitín s organizací branného dne.

13. července jsme se zúčastnili pohřbu bratra Štěpána Dubovského v Bojkovicích.

30. července jsme uspořádali "Posezení u hasičárny" se skupinou TEMPO. K jídlu jsme nabídli zvěřinový guláš, grilované klobáse a kuřecí speciality z grilu. I za chladného aprílového počasí byla účast dobrá.

15. srpna ve 21 hodin a 41 minut po přívalovém dešti byla povolána Zásahová jednotka k technické výpomoci - čerpání vody do Přečkovic.

27. srpna jsme pro hasičské děti uspořádali v areálu zahrádkářů odpoledne plné her a opékání. V srpnu jsme dále zakoupili nový televizor a fotoaparát. Stanislav Savara věnoval starší počítač. Vladimír Pacolt vyrobil pracovní stůl.

V letních měsících naši členové kosili koryto řeky Olšavy.

10. září jsme prováděli sběr železa v obci. 22. září proběhlo v areálu ZS Pitín a.s. aplikační cvičení. Požární poplach byl vyhlášen v 16 hodin 45 minut. Zásahová jednotka si ověřila funkčnost veškeré techniky.

22. října se členové zásahové jednotky zúčastnili školení v Uherském Hradišti se zaměřením na protipovodňovou ochranu. Tentýž den členové vypomáhali se stavěním nafukovací haly ve sportovním areálu.

2. prosince jsme v hasičské zbrojnici uspořádali mikulášskou nadílku pro děti.

3. prosince jsme vypomáhali s organizací akce Rozsvícení stromečku a jarmarku v Pitíně.

17. prosince členové ZJ za pomocí plošiny a členů ZJ SDH Bojkovice a ostatních dobrovolníků z obce odstraňovali škody způsobené nočním vichrem na kostelní střeše.

26. prosince jsme si v nafukovací hale zahráli „Štěpánský“ nohejbal.

29. prosince jsme v hasičské zbrojnici uspořádali malé posezení k ukončení roku.

V prosinci jsme zakoupili 20 sad stolů a lavic.

Letos jsme dále vypomáhali ČČK v Pitíně se stavěním máje a organizací hodů.

I letos jsme pokračovali v opravách staré hasičské zbrojnice. Na nástěnce, která je vedle ní, pravidelně informujeme členy o akcích, brigádách a změnách ve sboru, taktéž o změnách konání výborových schůzí. Obecně platí, že výbor se schází každý první pátek v měsíci v 18.00 hod (v letním čase v 19.00 hod.).

Každoročně se zásahová jednotka účastní různých školení, strojníci se starají o techniku, aby byla kdykoliv připravena k výjezdu. Naši členové se účastní mnoho různých brigád.

Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na bezproblémovém chodu našeho sboru a hlavně panu Martinu Zálešákovi a celému vedení Obecního úřadu Pitín za podporu a spolupráci v letošním roce. Dále je na místě poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují, hlavně panu Ing. Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s., který vkládá nemalé prostředky do vybavení zásahové jednotky.

 

 

Jitka Krahulová, kronikářka SDH Pitín