Činnost za rok 2009

11. ledna se uskutečnila výroční valná hromada, na které byl zvolen Jakub Peřestý novým jednatelem našeho sboru.

7. března se naši členové a jejich rodinní příslušníci zúčastnili XIV. Reprezentačního plesu hasičů ČR ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Tento ples byl na vysoké úrovni a velmi se nám tam líbilo.

2. dubna ve 14 hodin a 45 minut vyjela zásahová jednotka k požáru do Vápeniček, kde hořel travní porost s okrajem lesa.

25. dubna jsme uskutečnili v obci sběr železa.

V sobotu 23. května za krásného slunečného počasí proběhla v Krhově okrsková soutěž v požárním sportu. Náš sbor sestavil pět týmů. Děti z přípravky soutěžily jen ve štafetě a obdržely pohár a medaili za 1. místo. Starší žáci obsadili 3. místo. Družstvo žen obsadilo 1. místo, taktéž obdrželo pohár a medaili. Muži skončili na pěkném 5. místě a muži nad 35 let se umístili na 2. místě. Všem gratulujeme!

27. května jsme prováděli preventivní prohlídky v areálu ZS Pitín a.s..

26. června byl uspořádán pro děti ze základní školy branný den plný her a soutěží.

1. července se nad naším krajem prohnala velká bouřka s přívalovým deštěm. Proto byl náš sbor povolán na pomoc občanům Přečkovic, které tato záplava postihla. Odčerpávali jsme vodu ze zaplavených částí obce.

Ve dnech 11. – 18. července probíhal na Orelské chatě tábor pro děti, které navštěvují kroužek hasič.

18. července se část zásahové jednotky zúčastnila školení na dýchací přístroje. Následovalo úspěšné složení zkoušky. Náš sbor je konečně oprávněn při požárech používat dýchací přístroje.

V červnu a červenci probíhalo tradiční sečení koryta řeky Olšavy a dále naši členové pomáhali při sběru balíků slámy, které byly použity na zateplení mateřské školy.

V dubnu jsme od HZS Zlínského kraje obdrželi staronové zásahové vozidlo LIAZ 18.29 CAS K 25, které jsme však slavnostně převzali od zástupců Zlínského kraje až 22. srpna. U hasičské zbrojnice proběhla mše svatá. Pan farář Zdeněk Graas vysvětil zásahové vozidlo a sošku patrona hasičů sv. Floriána. Poté proběhlo vystoupení folklorního souboru Světlovan, profesionální hasiči z Uherského Brodu předvedli vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Profesionální lezci ze Zlína nám předvedli své umění na laně z hasičské plošiny. Poté následovala taneční zábava se skupinou TEMPO, která se však nevydařila. Pokazil ji prudký déšť, který do večera neustal.

Letos náš sbor dále obdržel od HZS ČR sedm zásahových obleků a sedm párů zásahové obuvi.

V létě jsme zakoupili plovoucí čerpadlo.

28. srpna proběhlo v areálu ZS Pitín a.s. aplikační cvičení na uskladněné stohy slámy a sena. Při této akci jsme si vyzkoušeli veškerou naši techniku. Poděkování patří vedení ZS Pitín a.s., které nám toto cvičení umožnilo.

19. září se zásahová jednotka zúčastnila školení v Uherském Brodě. Tomu předcházelo na jaře školení v Otrokovicích, kterého se zúčastnil velitel jednotky Vladimír Pacolt a velitel družstva Josef Zach st. Zásahová jednotka úspěšně absolvovala specializační kurz JPO-V SDH obcí pro plnění specifických úkolů „Ochrany obyvatelstva a civilní ochrany“.

26. září jsme pro naše členy a jejich rodinné příslušníky uspořádali posezení v hasičské zbrojnici.

5. října v 15 hodin a 5 minut vyjela zásahová jednotka k požáru travního porostu na Stráně. Spolu s hasiči ze Slavičína a Bojkovic se požár podařilo uhasit během hodiny.

V pátek 4. prosince jsme pro hasičské děti uspořádali mikulášskou nadílku ve zbrojnici. Děti byly nadšené a velmi se jim to líbilo.

V sobotu 5. prosince uspořádala základní škola, sbor dobrovolných hasičů, tělovýchovná jednota a myslivecké sdružení pod záštitou Obecního úřadu a Nástrojářství Klimeš s.r.o. „Rozsvícení pitínského stromečku“. Vystoupili zde žáci základní umělecké školy, Světlovan, žáci základní školy. Byla vyhodnocena soutěž „O nejpěknější perníkovou chaloupku“. Zároveň probíhal vánoční jarmark. Hasiči prodávali zabijačkové speciality a pivo. Ostatní složky svařák, punč, frgále, kyselicu, bramboráky a další. Tuto akci navštívilo mnoho spoluobčanů a občanů z okolních obcí. Na závěr jsme zhlédli krásný ohňostroj.

26. prosince se v hasičské zbrojnici uskutečnilo malé posezení k ukončení roku.

V roce 2009 dále proběhlo mnoho brigád, kterých se ale zúčastňují skoro pořád jedni a ti samí, což je zhruba 45 % sboru. Nezdá se to, ale za rok naši pracující členové dokázali oddělat cca 660 hodin a tím dokázali pro náš sbor vydělat cca 25 000,- Kč. Těchto 660 hodin odpracovalo tedy 20 členů a nejvíce však:            

Josef ZACH st. – 89 hodin

Vladimír PACOLT – 86hodin

Roman BREZNICKÝ – 86 hodin

Patří jim velké díky.

Brigády byly na opravu staré hasičárny, výroba skříněk pro obleky zásahové jednotky, již zmíněný sběr balíků na zateplení školky.

Dále každoroční  -  sběr železa

-           kosení koryta Olšavy

-           pořádání zábavy a jarmarku

-           stříkání kluziště a mnoho jiných cca 140 hodin

Do těchto hodin nejsou započítané školení, cvičení, soutěže apod.

I dobrovolnictví má svou časovou oběť.

Na závěr bych chtěla poděkovat vedení obecního úřadu za spolupráci v roce 2009 a dále všem, kteří nás podpořili. Do nového roku přeji za celý výbor vám všem hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti.