Činnost za rok 2012

 

Rok 2012 jsme zahájili sportovně. 1. ledna  jsme v nafukovací hale uspořádali turnaj v nohejbale proti členům SDH Bojkovice, kteří vyhráli. 8. ledna proběhla v hasičské zbrojnici valná hromada.

18. února jsme pořádali Fašank. Dopoledne proběhla obchůzka masek obcí. Večer jsme v KD pořádali fašankovou zábavu s pochováváním basy. Celým dnem nás provázela DH Straňané.

18. dubna vyjela zásahová jednotka k požáru suché trávy na stráně za kostel. 21. dubna naši členové prováděli sběr železa v obci. 27. dubna jsme za doprovodu tria MAMAMU postavili máj. 29. dubna se děti zúčastnily Memoriálu Josefa Křižky v Krhově.

5. května náš sbor uspořádal v kulturním domě hodovou zábavu se skupinou MADISON. 19. května jsme vyjeli na okrskovou soutěž do Krhova. Děti z přípravky soutěžily pouze ve štafetě, mladší žáci i v požárním útoku a obsadili 3. místo. Ženy se umístily na 2. místě, muži na 6. místě a muži nad 35 let na 3. místě.

1. června jsme pokáceli máj. K poslechu a tanci hráli Straňané.

Ve dnech 2. a 3. června jsme se zúčastnili oslav 130. let SDH Bojkovice. V sobotu 2.6. proběhlo taktické cvičení na dálkovou dopravu vody, naše jednotka měla ten nejtěžší úkol – načerpat vodu ze splavu do hadicového vedení. V neděli 3.6. proběhla slavnostní schůze, průvod městem, ukázky starého hašení, vyprošťování, cvičení se žebři atd. 30. června se zásahová jednotka zúčastnila taktického cvičení v Hostětíně.

5. července se členové zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Záhorovice. 28. července jsme uspořádali již tradiční „Posezení u hasičárny“, hrály kapely Dynamic a TEMPO. Byla připravena bohatá tombola, klobáse z grilu a udírny, grilovaná uzená kolena a spousta dalšího. V neděli 29. července v 11.43 hod. byla povolána zásahová jednotka k dopravní nehodě v obci Pitín na dolním konci - vyproštění osobního automobilu visícího nad potokem.

17. srpna se na výletišti v Pitíně uskutečnil za výpomoci našeho sboru "Rockový večer".  Zahrály kapely Dynamic, Freedom Ridge, NON Revolver a Profil Rock.  Výtěžek z akce byl věnován rodině Tomanové. 25. srpna jsme se zúčastnili oslav 110. výročí založení SDH Hrádek.

V letních měsících již tradičně vyrazili naši členové kosit koryto řeky Olšavy přes naši obec.

Na konci prázdnin byl pro děti navštěvující kroužek hasič uspořádán spací tábor v areálu zahrádkářů. 2. září se v Uherském Hradišti konalo Mistrovství ČR v požárním sportu. S dětmi jsme se tam zajeli podívat, byl to pro ně velký zážitek.

V září jsme ukončili sezónu venkovních zábav, kdy jsme 15. září uspořádali "Rozloučení s létem" u hasičárny. Nabízeli jsme zabijačkové speciality, připravili jsme bohatou tombolu. Hrála kapela LÁLIA. Svou návštěvou nás poctil známý cestovatel, podnikatel a senátor pan Tomio Okamura.

27. září proběhlo v areálu ZS Pitín a.s. prověrkové cvičení zásahové jednotky.

13. října prováděli členové další sběr železa.

V pátek 30. listopadu přišel do hasičárny Mikuláš s čerty a andělem, hasičským dětem rozdával za básničku či písničku balíčky plné sladkostí. Poté následovala pro děti diskotéka, pařili až do večera.

1.prosince jsme jako každoročně vypomáhali s organizací akce Rozsvicování pitínského stromečku a jarmarkem, kterou pod záštitou obecního úřadu pořádá Základní škola. Prodávali jsme grilované klobáse, zabijačkové speciality a pivo.

29. prosince jsme se sešli v hasičárně, abychom společně zavzpomínali na uplynulý rok a připili si na rok nový.

A jak jsme letošní rok začali, jsme ho i skončili. 30. prosince jsme si v nafukovací hale zahráli nohejbalový turnaj proti členům SDH Bojkovice, kteří opět vyhráli.

     Děkujeme všem sponzorům, kteří nás v letošním roce podporovali, taky všem členům, kteří se aktivně podílejí na chodu našeho sboru. Poděkování patří i starostovi obce a celému vedení obecního úřadu.