Informace o nás

Sbor dobrovolných hasičů v Pitíně vznikl v roce 1885.

Hasiči jsou důležitou složkou v každé obci.

Náš sbor má 52 členů.

Naše činnost spočívá v pomoci občanům a obci. Protože jsme spolek dobrovolný, všechnu práci vykonáváme v našem osobním volnu.

V roce 2010 jsme oslavili 125. výročí založení sboru. Za těch 125. let spolek uspořádal mnoho akcí. V posledních letech to je pravidelně:

o   Každoroční kosení koryta řeky Olšavy přes naši obec

o   Pořádání zábavy „Posezení u hasičárny“

o   Výpomoc s organizací vánočního jarmarku

o   Výpomoc s organizací branného dne pro děti ZŠ

o   Den otevřených dveří

o   Sběr železného šrotu

o   Účast i samotná organizace Okrskové soutěže v požárním sportu okrsku č. 13

o   Mikulášská nadílka v hasičské zbrojnici

o   Odklízení sněhu ze střech obecních budov

o   Opékání pro mladé hasiče

o   Školení zásahové jednotky

o   Údržba techniky

o   Aplikační cvičení

o   Opravy staré budovy, údržba nové budovy

…… a mnoho jiného

 

Děti navštěvující kroužek HASIČ se účastní pravidelných schůzek, učí se hasičskému sportu, technice a všemu co k hasičům patří.