VÝBOR SBORU

STAROSTA                 VELITEL

Roman Breznický     Zdeněk Slámečka ml.

 

JEDNATEL              POKLADNÍK           KRONIKÁŘKA

Jakub Peřestý      Petr Toman ml.     Barbora Kovářová

 

KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADA:

Předseda    Radomír Kovář   

            

   

   Petr Husták - člen              Roman Vašíček - člen

    

Členové:

Stanislav Savara    Petr Toman st.

 
 
 

Čestný člen Ladislav Husták