Činnost za rok 2006

Začátkem roku 2006 se naši členové a rodinní příslušníci zúčastnili XI. Reprezentačního plesu hasičů ČR v Uherském Hradišti, který se velmi vydařil.

Někteří naši členové, kteří byli ochotni pro místní občany něco udělat, zaledovali v novém sportovním areálu plochu k bruslení. Při sněhové kalamitě odklízeli sníh ze střechy školní budovy, odváželi sníh a zprůjezdňovali cesty v kritických místech obce a pomáhali při likvidaci spadlých střech rodinných domů. Následně při oblevě hasiči odčerpávali vodu ze sklepů domů a mateřské školy.

Na jaře byl proveden sběr kovového odpadu, jehož výtěžek byl použit na soutěžní dresy žáků.

V květnu se náš sbor zúčastnil dvou soutěží. 1. května žáci okresní soutěže mládeže v Záhorovicích a 27. května proběhla okrsková soutěž v Krhově. Pod vedením Karla Bartoše byla vytvořena čtyři soutěžní družstva. Po kvalitní přípravě se dostavily tolik očekávané výsledky. Družstvo mladších žáků si přivezlo pohár za první místo, starší žáci obsadili pěkné druhé místo, družstvo žen si taktéž vybojovalo druhé místo a muži skončili na pátém místě. V závěru této soutěže nás však potkala smutná událost, kdy nás navždy opustil dlouholetý člen našeho sboru, pan Jaroslav Hrnčiřík.

Na začátku prázdnin byl uspořádán dvoudenní dětský den na Orelské chatě plný her a odměn pro naše mladé hasiče.

V rámci hasičského kroužku děti dále navštívily pohárové soutěže „Zlínské ligy“ ve Vrběticích a Brumově.

V létě se členové podíleli na čištění koryta řeky Olšavy.

V roce 2006 naše zásahová jednotka nevyjížděla k žádnému požáru.