Rok 2019

 

 V neděli 13.1. proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada. Na této valné hromadě byly vybraným členům starostou SDH Romanem Breznickým uděleny pamětní medaile a čestná uznání za příkladnou práci pro sbor. Dále jsme přijali rezignaci Petra Tomana ml. na funkci pokladníka.

1. 3. jsme měli první výjezd k požáru udírny pana Strapiny. 

3. 4 v 11:40 vyrazila naše jednotka k požáru lesního porostu. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu, na místě se sešlo dvacet zásahových jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů z okolí. S hašením pomáhal i policejní vrtulník s bambivakem a bylo povoláno speciální hasičské vozidlo Tatra Titan ze stanice Hlučín. V 15:48 byla vyhlášena lokalizace požáru a kolem 18. hodiny byla ukončena činnost vrtulníku. Část zásahových jednotek byla na místě do brzkých ranních hodin a prováděli rozhrabávání a prolévání ohnisek vodou.

13. 4. proběhl v obci jarní úklid v podobě sběru železného šrotu, který se opakoval i v měsíci říjnu. 28. dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín s výstavou zemědělské techniky.

1. 5. se někteří naši členové zúčastnili pietního aktu kladení věnců u památníku padlích v Pitíně.

V červnu a v červenci proběhla údržba koryta řeky Olšavy. 

3. 8. jsme pořádali již tradiční Posezení u hasičárny s kapelou Profil Rock.

8. 10. se naši členové zúčastnili žehnání nového praporu uherskohradišťských hasičů. V podzimních měsících jsme měli několik výjezdů k popadaným stromům.

30. 11. jsme se jako i ostatní spolky podíleli na Mikulášském jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromku a v prosinci proběhla v hasičárně mikulášská nadílka.

27. 12. jsme se na hasičárně loučili se starým rokem.