Rok 2019

 
 V neděli 13.1. proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada. Na této valné hromadě byly vybraným členům starostou SDH Romanem Breznickým uděleny pamětní medaile a čestná uznání za příkladnou práci pro sbor. Dále jsme přijali rezignaci Petra Tomana ml. na funkci pokladníka.