Činnost za rok 2007

V lednu pomáhali naši členové při stěhování Obecního úřadu v Pitíně, kde se budovaly obecní byty.

V dubnu jsme uspořádali v obci sběr železa.

28. dubna se naši mladí hasiči zúčastnili pohárové soutěže „Memoriál J. Křižky“ v Krhově, kde obsadili krásné 8.místo. Účast byla hojná. Přijela družstva nejen z našeho okresu.

12. května jsme uspořádali okrskovou soutěž v Pitíně. I když nám počasí moc nepřálo, návštěva diváků překvapila nejen pořadatele. Této soutěže se zúčastnilo 14 družstev, z toho 4 družstva žáků, 3 družstva žen a 7 družstev mužů. Naši mladší žáci obsadili 1. místo, starší žáci 3. místo, ženy se umístily na 3. místě a muži skončili na 6. místě. Za důkladnou přípravu žáků a žen patří velké DÍK Karlovi Bartošovi.

U příležitosti 100. výročí založení SDH Hrádek nad Vláří mladí hasiči v květnu zhlédli okrskovou soutěž v Hrádku.

Začátkem června vyrazili naši členové s kosami na tradiční sečení koryta řeky Olšavy přes naši obec. Tato akce probíhá už několikátým rokem a chtěli bychom v ní dále pokračovat.

Po dlouhém jednání se nám podařilo v červenci získat cisternový hasičský automobil CAS 25, který byl zakoupen od obce Bánov.

Od HZS Uherské Hradiště jsme obdrželi 4 zásahové obleky, od HZS Zlín 4 dýchací přístroje a zakoupili jsme 4 nové hasičské přilby.

Na základě požadavku Zemědělského družstva Pitín bylo 20. července uspořádáno aplikační cvičení na uskladněné stohy slámy a sena na ZD. Při této příležitosti si zásahová jednotka ověřila funkčnost této hasičské techniky.

U příležitosti 125. výročí založení SDH Bojkovice se náš sbor 10. srpna zúčastnil aplikačního cvičení v Bojkovicích.

1. srpna jsme uspořádali „Posezení u hasičárny“ s dechovou hudbou Hradčovjanka. Akce se těšila velkému zájmu našich spoluobčanů a občanů z okolních obcí.Podávaly se zabijačkové speciality, guláš, uzená kolena i grilované klobásy. Tato akce se velmi vydařila a rádi bychom v těchto akcích pokračovali i v příštích letech.

Z peněz ze sběru železa naši členové opravili střechu na staré hasičárně, položili novou dlažbu, vyměnili okna a do budoucna bychom chtěli opravit celou budovu.

Tímto bychom chtěli poděkovat složce Orel za spolupráci při pořádání zábavy. A dále panu Šleglovi za pomoc při opravě střechy na staré hasičárně.

Pod vedením pana Karla Bartoše se mladí hasiči účastní pravidelných schůzek, na kterých se učí poznávat hasičskou techniku, ovládat ji a učí se hasičskému sportu.

Od pana Libora Turzy jsme získali motorovou pilu pro veškeré hasičské účely.

Požádali jsme firmu JAMIBO o vyrobení soutěžní nádrže.

8 . prosince se v Pitíně uskutečnil „Vánoční jarmark“ s rozsvěcováním vánočního stromku. Tuto akci pořádal obecní úřad ve spolupráci s hasiči, fotbalisty a základní školou. Naši členové udělali zabíječku, grilovali klobásy. Prodával se teplý čaj a slivovice. Tuto akci navštívilo spoustu našich spoluobčanů a občanů z okolních obcí. Na závěr jsme mohli zhlédnout ohňostroj. V prosinci jsme zaledovali plochu k bruslení.

Naše zásahová jednotka v roce 2007 nevyjížděla k žádnému požáru.

K dnešnímu dni náš sbor čítá 44 členů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se zúčastňovali brigád a všech ostatních akcí, protože přitom vynaložili spoustu sil a věnovali tomu spoustu svého volného času.

Dále bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Pitín za výbornou spolupráci v tomto roce a těšíme se na další spolupráci i v roce 2008.