Vznik sboru

Z PAMĚTNÍ KNIHY:


 

Dne 16. května 1883 vypukl ve dvě hodiny odpoledne požár v čísle 52 u Jana Matochy a trval pro nedostatek pomoci až do večera. Shořelo 26 domů i s hospodářskými budovami. Kdyby nepřijeli hasiči z Bojkovic se dvěma stříkačkami, snad by požár zachvátil celou vesnici. Jelikož byly domy, až na malé vyjímky, pokryty slámou, požár se rychle šířil.

Po tomto zhoubném požáru přimělo tehdejší představenstvo obce a sice – starostu Ferdinanda Běhunka, Františka Embertů I. radního a Františka Scheuera II. radního k přemýšlení o založení dobrovolného hasičského sboru. Tato myšlenka se však pro mnohé překážky stala skutkem až 26. dubna 1885, kdy se tito stateční muži zasadili o to, aby dobrovolný hasičský sbor byl skutečně zřízen. Ihned se přihlásilo 51 členů.

Prozatímní výbor byl zvolen za přítomnosti zakladatelů: František Embertů předsedou, František Scheuer (hostinský Šajer) velitelem, Adolf Zapletal náměstkem velitele a Ludvík Kašpárek (třídní učitel) jednatelem.

Stanovy byly vypracovány a zaslány na Místodržitelství v Brně, které je teprve dne 17. srpna 1885 pod číslem 22 478 schválilo a pak byla provedena volba správní rady dobrovolného hasičského sboru.

Při slavnosti svěcení nové stříkačky byla kmotrou paní Františka Humpolová, dcera zakladatele, tehdejšího obecního starosty Ferdinanda Běhunka.

23.11.1913 proběhlo slavnostní vysvěcení hasičského praporu. Kmotrou byla paní Josefa Bolečková, manželka Františka Bolečka, tehdejšího předsedy hasičského sboru.

V letech 1919 a 1924 konali hasiči záchranné práce při povodních, které postihly naši obec.

V roce 1939 začal výbor uvažovat o zakoupení menší motorové (agregátní) stříkačky. Při členské schůzi promluvili Josef Ogrodník, župní starosta a župní náčelník Josef Huška o výhodách a nevýhodách motorových stříkaček. Po této přednášce se rozhodl sbor neuvažovat o zakoupení této stříkačky.

Od založení pořádal sbor každoročně taneční masopustní zábavy a výlet do sokolské zahrady ve spojení se školní oslavou Svátku matek.

Poslední zápisy v pamětní knize jsou z roku 1940. Proč se František Macek vzdal funkce vzdělavatele?

Cituji: „Končím své zápisy do této pamětní knihy. Ač následující řádky patří vlastně do roku 1940, buďte uvedeny ještě na konci zápisů v roce 1939.

Dne 5. ledna 1940 měl v Bojkovicích pohřeb dlouholetý župní, nyní čestný župní náčelník bratr Josef Huška, hasič tělem i duší, vlastně ideál dobrovolného hasiče. I náš sbor by mu mohl býti za mnoho vděčen. Pohřbu účastnilo se veliké množství bratří v krojích. Blízké sbory dostavily se téměř v plném počtu. Tím smutnější bylo, že ze sboru našeho přišli čtyři bratři – z těch nejstarších: v kroji bratr Antonín Petrželka, v občanském oděvu bratři Zdeněk Kajmar, Alois Martinovič a podepsaný vzdělavatel. Byla to zkrátka hanba, na kterou nezapomeneme. Byla přece jen moje třináctiletá práce a snaha marnou? Vzdávám se proto funkce vzdělavatele!“ 6. ledna 1940 František Macek


 

Od tohoto posledního zápisu nejsou žádné informace, co se v dobrovolném hasičském sboru událo.


 


 
 

Připomeňme si však něco málo z posledních pár let:


 

25. března 1995 vyjela naše zásahová jednotka k požáru na Stráně, kde hořela stařina. 19. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Komni.

 

V dubnu roku 1996 zasahovala jednotka u požáru lesa ve Vápeničkách, 11. května jsme vyrazili na cvičení do Komně a 19. května se muži zúčastnili okrskové soutěže v Krhově.


 

18. května 1997 jsme v rámci zdokonalování zásahové jednotky prováděli cvičení v areálu zemědělského družstva se zaměřením na velkokapacitní seník. 1. června jsme se zúčastnili cvičení v Komni a 13. června námětového cvičení v Bojkovicích. Ve dnech 22.,23. a 24. července naši členové pomáhali v uherskohradišťské nemocnici při likvidaci povodně. Za pomoc sbor obdržel Poděkování a Pamětní list.


 

14. července 1998 se konalo v Pitíně aplikační cvičení a 8. srpna téhož roku školní cvičení ve Bzové, kterého jsme se samozřejmě taky zúčastnili.


 

V květnu roku 1999 se naši muži zúčastnili okrskové soutěže v Krhově.


 

Rok 2000 byl zaměřený hlavně na cvičení:16. dubna proběhlo aplikační cvičení v Pitíně, 21. května okrsková soutěž v Komni. 10. června se konalo školní cvičení v Pitíně a 15. července aplikační cvičení v Komni.


 

V červnu roku 2001 proběhla v Pitíně okrsková soutěž, na které naši staří páni předvedli svým mladým kolegům jak probíhaly soutěže dříve. Tentýž měsíc proběhlo cvičení na zemědělském družstvu se zaměřením na velkokapacitní seník.


 

12. března 2002 vyjela zásahová jednotka k požáru na Stráně. 19. května se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v Krhově a 1. června taktického cvičení v Bojkovicích.


 

V roce 2003 jsme po dlouhých letech pořídili nové zásahové vozidlo, ale se stařičkou Tatrou 805 jsme 23. a 29. března vyjeli k požárům na Stráně a 25. května jsme jeli soutěžit na okrskovou soutěž do Krhova. 12. července jsme však Tatru 805 odstavili a 13. července byla konečně převezena Avie ze Strání. Členové ve svém volném čase pracovali na opravě a přípravě na nový nástřik Avie. Odpracovali celkem 182 brigádnických hodin. Už s nově opravenou Avií jsme se 9. a 30. srpna zúčastnili aplikačního cvičení ve Bzové a v Hostětíně. 27. listopadu vyjela zásahová jednotka k požáru do Vápeniček.