Rok 2014

 • V neděli 12. ledna 2014 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada. Přivítali jsme mezi sebou hosty:

pana Groschafta, pana Dolinu, pana Gavlase, starostu obce Martina Zálešáka a Libora Lukáše.

Proběhlo focení sboru.

 • Dne 24. února 2014 v 00.45 hod. vyjížděla zásahová jednotka k požáru autodílny ve Slavičíně.
 • 12. března jsme v areálu zahrádkářů vypomáhali s ořezem a kácením stromů.
 • V sobotu 22. března jsme uspořádali Josefovskou zábavu se skupinou Madison.
 • V sobotu 12. dubna jsme prováděli sběr kovového šrotu v obci. Děkujeme všem, kteří přispěli. Zároveň proběhla brigáda na údržbu hasičské zbrojnice.
 • V neděli 27. dubna jsme vypomáhali ZO KSČM Pitín u příležitosti oslav 1. Máje a oslavy 69. výročí osvobození obce Pitín a výstavou historických traktorů, motocyklů a automobilů.
 • 24. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Komni. Mladší žáci se umístili na posledním místě z důvodu neplatného pokusu, starší žáci se umístili na prvním místě a družstvo mužů na místě pátém.
 • 31. května jsme vypomáhali na fotbalovém hřišti s dětským dnem.
 • 6. června výpomoc s festivalem Světlovský bál, který zavítal do naší obce.
 • 26. června výpomoc ZŠ s branným dnem.
 • 26. července jsme se zúčastnili slavnostního předání zrekonstruovaného hasičského Mercedesu v Bojkovicích.
 • V létě jsme dále kosili koryto řeky Olšavy přes naši obec.
 • 6. srpna jsme ořezávali stromy na hřbitově.
 • Ve dnech 8. – 9. srpna proběhl v areálu zahrádkářů tábor pro děti navštěvující kroužek hasič.
 • 16. srpna jsme pořádali Posezení u hasičárny, které ovšem pokazilo špatné počasí.
 • 29. srpna vyjela zásahová jednotka k požáru skládky u Slavičína.
 • 7. září se děti zúčastnily pochodu kolem Hostětína, který pořádalo OSH UH.
 • 3. října jsme se zúčastnili slavnostního otevření zrekonstruované zahrady v mateřské škole.
 • V neděli 14. prosince vyjela zásahová jednotka k požáru motorového prostoru osobního automobilu v obci Pitín.