ROK 2016

 V neděli 17. ledna 2016 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada.

Na této valné hromadě odstoupil z funkce pokladník pan Karel Bartoš, na jehož pozici byl jednohlasně zvolen pan Petr Toman ml.
K 17.1.2016 odstoupila z funkce kronikářky paní Jitka Krahulová. Do této uvolněné funkce byla jednohlasně zvolena slečna Barbora Kovářová.
K 29.2.2016 odstoupil z funkce velitele pan Vladimír Pacolt. Výbor sboru jeho rezignaci přijal a na tuto uvolněnou funkci navrhl tyto kandidáty: 
                  Zdeněk Slámečka ml.
                  Zdeněk Spáčil ml.
 
Na výborové schůzi dne 5.2.2016 byl místo pana Petra Tomana ml. navržen jako člen Kontrolní revizní rady pan Radomír Kovář.
 
Dne 8.2.2016 nás navždy opustil bratr Miroslav Krahula.
Dne 10.2.2016 nás navždy opustil bratr Zdeněk Spáčil st.
                                                                                                                             
V sobotu 23.4.2016 jsme uskutečnili sběr železného odpadu a v neděli 24.4.2016 členové sboru vypomáhali ZO KSČM Pitín s jejich každoroční výstavou u příležitosti oslav 1.máje.
 
V pátek 30.4.2016 jsme pomohli členkám ČČK se stavěním máje.
 
Na výborové schůzi dne 3.6.2016 jsme přivítali ve funci velitele zásahové jednotky Zdeňka Slámečku. Jeho zástupcem v této funkci se stal Zdeněk Spáčil ml.
Členové sboru ustanovili Kontrolní revizní radu ve složení Radomír Kovář předseda a členové Petr Husták a Roman Vašíček.
          
V sobotu 16.7.2016 jsme uspořádali tradiční Posezení u hasičárny, tentokrát se skupinou Profil Rock.
V průběhu měsíce července naši členové čistili koryto řeky Olšavy.
Dne 26.8.2016 se členové zásahové jednotky zdokonalovali v dovednostech na cvičení, které se konalo na myslivecké chatě, takže jsme zároveň utužili naše dobré vztahy a spolupráci s Mysliveckým sdružením Pitín.
O prázdninách jsme nezapomněli ani na naše děti, pro které jsme uskutečnili hasičský letní tábor, jehož vedoucí byla paní Kateřina Breznická.
 
Našemu sboru letos připadla milá povinnost uspořádat každoroční setkání zasloužilých dobrovolných hasičů z celého našeho okresu. Toto setkání se konalo v pátek 21.10.2016 v Kulturním domě a zúčastnilo se ho asi 40 hasičů-důchodců, k poslechu nam zahrál pan Mareček z Komně, takže nálada byla veselá.
Týden poté jsme si udělali brigádu a uskutečnili sběr železného odpadu po obci.
 
V pondělí 31.10.2016 jsme dostali předčasný vánoční dárek - nové zásahové vozidlo zn.Mercedes Sprinter. V historii našeho sboru je to první úplně nové auto, takže z něj máme všichni obrovskou radost. Toto auto jsme pořídili za pomoci státních dotací, dotací z kraje a příspěvku obce Pitín, za což mnohokrát děkujeme.
 
V pátek 2.12.2016 jsme v naší hasičské zbrojnici uspořádali pro děti mikulášskou nadílku a poté v sobotu 3.12. jsme se podíleli na již tradičním mikulášském jarmarku s rozsvicováním vánočního stromečku, kde jsme prodávali zabijačkové speciality a grilované klobásy.
 
Tento rok jsme zakončili na Silvestra, kdy nám mrazivé počasí umožnilo nastříkat ledovou plochu ve sportovním areálu Niva.