Činnost za rok 2013

V neděli 13. ledna proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada. Z funkce pokladníka odstoupil Radomír Kovář, do funkce byl zvolen Karel Bartoš. Josef Zach st. se vzdal správcovství nové budovy, jeho funkci vzal dosavadní správce staré hasičárny, Staňa Savara. Při této příležitosti byla Radomíru Kovářovi a Josefu Zachovi st. udělena PLAKETA jako poděkování za dlouholetou práci ve sboru dobrovolných hasičů. Dále náš sbor udělil Plaketu k životnímu jubileu 75. let panu Františku Spáčilovi.                                      

V sobotu 16. března jsme v kulturním domě uspořádali Josefovskou zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina FORTUNA. Akce přilákala mladé lidi z Pitína a okolí.             

V sobotu 20. dubna jsme prováděli sběr kovového šrotu a členové dále postavili ve dvoře obecního úřadu pergolu na hasičskou káď a ostatní sezónní vybavení našeho sboru.           

V neděli 28. dubna jsme ZO KSČM Pitín vypomáhali s výstavou historické zemědělské techniky, automobilů a motocyklů, která se konala u příležitosti oslavy 1. máje a 68. výročí osvobození obce Pitín na návsi v Pitíně.                                                                       

25. května jsme se zúčastnili OKRSKOVÉ SOUTĚŽE, kterou na hřišti v Krhově pořádal SDH Bzová. Přípravka soutěžila pouze ve štafetě dvojic. Starší žáci předvedli i požární útok a umístili se na 2. místě. Družstvo mužů skončilo na 4. místě a družstvo starých pánů na 3. místě.                      

7. června jsme vypomáhali s organizací festivalu Světlovský bál, který zavítal do naší obce. V pátek 21. června si zásahová jednotka ověřila funkčnost veškerého vybavení a techniky při námětovém cvičení na ZS Pitín a.s. Cvičný poplach byl vyhlášen v 17 hodin 59 minut, zásahová jednotka za 8 minut od vyhlášení vyjela ze základny v počtu 9 mužů. 22. června oslavil ve Sportklubu Niva své 40. narozeniny pan Karel Bartoš. 29. června jsme se zúčastnili 120. výročí založení SDH v Šanově.                                                 

24. července ve 22 hodin 40 minut vyjela zásahová jednotka k požáru strniště slámy v obci Pitín v počtu 9-ti členů ZJ. V sobotu 27. července jsme uspořádali již tradiční "Posezení u hasičárny" se skupinou TEMPO. I přes tropické počasí se akce těšila zájmu občanů. Jako speciality jsme připravili pečeného divočáka, grilované uzené koleno, grilované klobáse, bramboráky a jiné. Byla připravena bohatá tombola. V úterý 30.7. v 00.45 hod. vyjela zásahová jednotka k požáru strniště slámy v katastru obce Pitín - směr Hostětín v počtu 6-ti členů ZJ.                                                              

V červenci dále naši členové kosili koryto řeky Olšavy přes naši obec.

Ve dnech 16. – 17. srpna proběhl v areálu zahrádkářů dvoudenní spací tábor pro děti, které navštěvují kroužek Hasič. V sobotu 17. srpna vyjela zásahová jednotka k nehodě malotraktoru, která se stala krátce před polednem nedaleko obce Pitín. Informaci přijalo operační středisko hasičů v 10:29 hod. Na místo byla operačním důstojníkem vyslána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Slavičín a tři jednotky dobrovolných hasičů Bojkovice, Pitín a Slavičín. Po příjezdu jednotek na místo události bylo potvrzeno, že se jedná o převrácený malotraktor s vlečkou, kterým jeho majitelé sváželi dřevo z lesa. Při nehodě došlo ke zranění staršího řidiče, mladší spolujezdec vyvázl bez zranění. Hasiči pomohli zdravotnické záchranné službě se stabilizací pacienta, jehož stav si vyžádal transport pomocí vrtulníku. Vzhledem k terénním podmínkám musel být raněný přemístěn na louku u obce, kde bylo přistání vrtulníku reálné. Po dokumentaci nehody Policií ČR převrátili hasiči malotraktor zpět na kola a provedli likvidaci úniku provozních kapalin pomocí sorbentů. 17. srpna odpoledne jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Bzová. V 15 hodin proběhlo aplikační cvičení, dále ukázka uhašení hořícího vozidla, průvod obcí a oslavy zakončila večerní zábava.

V sobotu 7. září jsme uspořádali pro naše členy zájezd do Ostravy. Vyjeli jsme v 6.30 hod., první zastávka byla v hasičském muzeu v Ostravě, kde jsme viděli historickou techniku a vybavení, techniku současnou, vybavení centra 112, děti si mohly vyzkoušet vytahování figuríny ze studny, sjezd po požární tyčce a další. Poté jsme navštívili Muzeum báňského záchranářství v Landek parku v Ostravě, kde jsme prošli i štolou s ukázkami těžby uhlí. Další naše zastávka byla u pana Lopraise ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme si prohlédli jejich závodní automobily. Poté jsme navštívili Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Poslední zastávka byla na Motorestu pod Čertovými skalami v Lidečku, kde jsme si dali malé občerstvení a vyrazili k domovu. Přijeli jsme kolem 21 hodiny. Zájezd se vydařil a všichni účastníci byli spokojeni.

Ve čtvrtek 19. září v dopoledních hodinách vyjela zásahová jednotka k požáru hospodářského stavení v Pitíně č.p. 302, které sloužilo i jako garáž pro motocykly a dílna. Požár zaregistrovali jako první sousedé. Ti se také chtěli pokusit o vytažení pěti motocyklů a vynesení zařízení ze zasaženého objektu. Jak ale následně uvedli, zakouření objektu bylo tak intenzivní, že se do jeho vnitřní části již nedostali. Na krajské operační středisko ve Zlíně byl požár oznámen v 08:32 hodin. Následně byl vyhlášen poplach jednotkám profesionálních hasičů ze stanic Slavičín a Uherský Brod, které posílily jednotky dobrovolných hasičů z Pitína, Slavičína a Bojkovic. Požár, který se hasičům podařilo asi po půl hodině lokalizovat, zasáhl interiéry přístavku s garáží a dílnou o půdorysném rozměru asi 5 x 15m. Plameny zasáhly i půdní prostor a střešní konstrukce, které se částečně propadly. V 10:44 hodin byla velitelem ohlášena celková likvidace. Úklidové práce probíhaly až do večerních hodin.  Za příčinou vzniku požáru stála podle vyšetřovatele pravděpodobně technická závada elektroinstalace.

V září jsme zakoupili 8 zásahových obleků, 8 párů rukavic, 8 párů zásahové obuvi a 8 zásahových přileb.                                                                                                                                

V pátek 11. října slavil v hasičské zbrojnici jubileum 70. let pan Josef Šašinka. 12. října jsme se zúčastnili pohřbu pana Martina Beňka, dobrovolného hasiče ze Bzové, který zahynul při tragické autonehodě u Bzové 6. října 2013. Bylo mu 25 let. 9. října jsme prováděli sběr kovového šrotu v obci. Děkujeme všem, kteří přispěli.

6. prosince jsme pro děti navštěvující kroužek hasič a děti hasičů uspořádali v hasičské zbrojnici mikulášskou nadílku. V sobotu 7. prosince jsme vypomáhali s organizací akce Rozsvícení pitínského stromečku a jarmarku. Prodávali jsme zabijačkové speciality - pečené maso, koupy, ovar, jitrnice, polévku. Každý kdo přišel, si mohl zazpívat, zhlédnout program žáků základní školy, dětí z  Domu dětí a mládeže z Bojkovic, vánoční program folklorního souboru Světlovan a poslechnout si koledy mužského sboru Vavřineček. Během celého programu jste si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky našich občanů. Celé dění bylo již tradičně uzavřeno krásným ohňostrojem. V pátek 27. prosince v dopoledních hodinách vyjela zásahová jednotka k technické výpomoci na místní hřbitov. Návštěvníky hřbitova ohrožoval spadlý, již nevyužívaný, elektrický sloup. Dřevěný sloup členové zásahové jednotky rozřezali a odstranili z plotu. Tento den jsme dále uspořádali pro naše členy posezení v hasičárně k ukončení roku.

Tak jako každý rok, i letos se zásahová jednotka účastnila různých školení. Strojníci se starali o techniku, aby byla připravena kdykoliv vyjet k zásahu.  Pod vedením paní Breznické i v letošním roce probíhal kroužek Hasič.

Poděkování patří všem členům, kteří se podílejí na chodu sboru, dále starostovi obce panu Martinu Zálešákovi a celému vedení obecního úřadu. Dále je na místě poděkovat všem našim sponzorům, hlavně pak panu Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s., který i letos vložil nemalé prostředky do vybavení zásahové jednotky, panu Miloslavu Klimešovi a panu Zdeňku Slámečkovi ml.

Jitka Krahulová, kronikářka SDH Pitín